APS - Pokročilé plánování výroby (DPA)

Pojmem, kterým by se daly charakterizovat moduly BERGHOF DPA, patřící do kategorie pokročilého plánování APS (Advanced Planning and Scheduling), je synchronizace, a to na všech úrovních realizace zakázky. Aby byly v komplexním prostředí výrobního podniku naplněny přirozeně očekávané cíle, jako je včasné dodání výrobku zákazníkovi, maximalizace využití dostupných kapacit, minimalizace prostojů nebo zkrácení dodacích lhůt, je nutné mezi sebou synchronizovat nejrůznější data a jejich prostřednictvím i různá oddělení společnosti.

Pro spolehlivé plánování je zásadní propojení dlouhodobého obchodního výhledu, zakázek, konstrukce, přípravy výroby, nákupu, anonymní a dávkové předvýroby a zakázkové výroby.

BERGHOF DPA umožňuje našim zákazníkům vidět nečekané souvislosti a reagovat na skryté hrozby. 

Díky komplexní integrované funkčnosti jsme schopni s pomocí modulů DPA simulovat kompletní digitální dvojče výrobní společnosti a paralelně spočítat různé scénáře v závislosti na očekávání vývoje trhu.


S moduly DPA řešíme u našich zákazníků například následující zadání:

 • Potřebujeme zvýšit dodací spolehlivost
 • Chceme zajistit pokrytí výroby materiálem
 • Chceme automaticky aktualizovat plán v závislosti na jeho plnění a rušení (výpadky, kapacity, materiál)
 • Musíme plánovat už v době, kdy ještě neexistují kusovníky a postupy
 • Potřebujeme pořadí práce pro výrobu
 • Kolik pracovníků ve výrobě budeme potřebovat za 9 měsíců?
 • Které nákupní objednávky ohrožují dodávky zákazníkům?
 • Jak můžeme ponížit rozpracovanost a neohrozit přitom naše zákazníky?
 • Musíme zkrátit dodací lhůty
 • Musíme maximalizovat průtok výrobou a efektivně využít naše kapacity
 • Potřebujeme odhalit příčiny (chybějící zásoba, chybný termín objednávky, výpadek) našich problémů (skluzy, nepokrytí, úzká místa) a být schopni je efektivně řešit
 • Jaká jsou naše úzká místa nyní a jaká budou na konci roku?
 • Jaký nárůst výkonu nám přinese investice do nového CNC stroje?
 • Proč vzniká nepokrytí a jak mám minimalizovat výskyt chybějících dílů?

APS projekt v našem podání spočívá v nalezení kritických procesů a zdrojů v rámci výrobní organizace a jejich optimalizaci, a to v celém horizontu realizace zakázek od obchodního plánu přes engineering, nákup až po frontu práce. Výrazně tak překračujeme obvyklý rozsah APS řešení soustředící se často primárně na balancování kapacit v nejbližším období.

Díky našim zkušenostem víme, že svět není ideální a stejně tak nejsou ideální vaše data. Naším úkolem je vytěžit z nich maximum možného a umožnit vám systematicky pracovat v prostředí plném rušení.


Pořadí práce DPA


Přehled funkčnosti DPA APS:

 • tvorba virtuálních sítí (propojení nákupu, anonymní předvýroby a zakázky do jedné struktury)
 • synchronizace nákupu s výrobou
 • dynamický obousměrný pegging, tedy přiřazení příjmu potřebě i u anonymních struktur bez vazby
 • vizualizace zakázkové sítě pomocí Ganttova diagramu
 • plánování s typovým zástupcem s postupným nahrazováním podrobnými strukturami zpracovanými v konstrukci/přípravě výroby
 • dlouhodobé, střednědobé i podrobné plánování v jednom datovém modelu
 • pořadí práce pro jednotlivá pracoviště
 • zrychlování a zpomalování zakázek v závislosti na zbytkovém bufferu pomocí stlačování neproduktivních dob
 • optimalizace úzkých míst dle teorie omezení
 • kapacitní plánování
 • paralelní výpočet alternativních kapacitních modelů (variabilní kapacitní model, omezené kapacity, frozen zone,..)
 • plánování personálních kapacit
 • možnost simulace digitálního dvojčete
 • in-memory výpočet v řádu jednotek minut
 • integrovaný MRP výpočet
 • integrovatelné se všemi běžnými ERP systémy

Co říkají o DPA zákazníci:

„Moduly BERGHOF Adaptive nám dlouhodobě pomáhají zlepšovat naše procesy. Bez navýšení zdrojů jsme zdvojnásobili průtok výrobou a současně zpřesnili termíny dodávek.“

Milan Rajtár, jednatel AVL Moravia s.r.o.

 

„Výroba přeplněná materiálem, úzké místo na lakovně a chybějící díly jsou minulostí“

Klaus Becker, KARDEX Bellheimer

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting