Školení

Obchodního úspěchu nelze dosáhnout bez kvalifikovaných pracovníků. Obzvláště při implementaci nových řešení je školení pracovníků a jejich technicko-organizační trénink nezastupitelný.

Projektový manažer a školitel fy Berghof zprostředkovávají znalosti a dovednosti ke všem prvkům konkrétního řešení v daném podniku. Sem patří intenzivní příprava a podpora při implementaci stejně jako při doplňování funkčnosti ERP o adaptivní regulační moduly.

K nabídce školení patří intenzivní příprava a transfer znalostí:

  • Základní a přehledová školení
  • Produktová školení
  • Rozdílová školení k produktům
  • Systémová školení a instalace vybraných produktů

Nabízené kurzy představují technický základ pro obsluhu školených produktů.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting