Reference


Více než 25 let zkušeností se systémy kategorie ERP

Individuální přístup spolu se snahou hledat při realizaci zakázek vždy nejdříve ekonomické přínosy pro uživatele vedl podstatným způsobem k tomu, že se firma Berghof může opřít o nadprůměrnou spokojenost zákazníků.

Díky vyzrálé funkčnosti implementovaných řešení a komplexnímu know-how podnikových procesů ve výrobních firmách realizovali pracovníci fy Berghof řadu úspěšných projektů. Rovněž je třeba zdůraznit spolupráci s PSI Berlin, významným dodavatelem ERP řešení, která jako první zahrnula naše adaptivní regulační moduly do svého ERP standardu.

K zákazníkům firmy BERGHOF patří více než 100 úspěšných výrobních podniků s nejrůznější organizací a velikostí.


 • Preciosa, a.s. (Komponenty)

  Preciosa, a.s. (Komponenty)
  závod Liberec, ČR
  tradiční výrobce křišťálových komponent
  Cca 400 zam., ERP: SAP.

  • On-line 2020, projekt schválen na základě diagnostiky přínosů.
  • Cíl projektu:
   Zvýšení dodací spolehlivosti, úspora pracnosti v oddělení plánování výroby, optimalizace skladových zásob
  • Plně automatický výpočet optimálních objednacích hladin a výrobních dávek
  • Podpora plánování výroby:
   • Doporučení co vyrábět
   • Identifikace nadbytečné výrob
 • Gatema PCB a.s.

  Závod Boskovice, ČR
  Výrobce desek plošných spojů
  Cca 130 zam. (CZ, AT, DE), ERP HELIOS Nephrite.

  • On-line 10/2022
  • Podpora nákupního procesu, systematizace výpočtu dávky a předzásobení
  • Při online predikce snížení zásob u regulovaných materiálů o přibližně 40% během půl roku, s důrazem na vysokou dodací spolehlivost
  • Po třech měsících dosaženo poklesu o 25% (stav únor 2023)
  • Prototypový výpočet – prognóza prodeje klíčových skupin výrobků
 • Amphenol Tuchel Industrial GmbH

  závod Ostrov, ČR
  přední světový výrobce konektorů a kabelových svazků
  Cca 400 zam., ERP SAP.

  • Kombinace obchodního (nákup a prodej) a výrobního modelu
  • On-line 2019, projekt schválen na základě pilotního projektu.
  • Cíl projektu:
   Optimalizace strukturu zásob, zlepšení dodací spolehlivosti zákazníkům, úspora pracnosti v oddělení materiálové dispozice.
  • Výrobní série využívají principu bodu rozpojení a optimalizace objednací hladiny
  • V rámci přeprodejů SRM počítá dávky a hladiny pro relevantní materiály
 • PELLENC s.r.o.

  Výrobce speciální zemědělské techniky, především pro pěstitele vinné révy a oliv.
  Cca 450 zam., ERP: IFS.

  • Náročná kombinace skladové a zakázkové výroby.
   Velký vliv sezónnosti. Významný tlak na zkrácení dodací doby.
  • On-line 2018, projekt schválen na základě výsledků diagnostiky přínosů.
  • Cíl projektu:
   Zkrácení dodací doby a zvýšení dodací spolehlivosti s optimálními zásobami.
  • Po nasazení dodací doba díky využití bodu rozpojení a interním opatřením výrazně zkrácena a zároveň došlo ke zvýšení obratu o 20 procent a zvýšení dodací spolehlivosti (OTD) na dvojnásobek.
  • 2019 nejúspěšnější rok v historii firmy
 • TESCOMA s.r.o.

  Celosvětově známý výrobce originálních kuchyňských potřeb.  
  Tescoma_logo
  Cca 300 zam., ERP: SAP

  • On-line 2019, o nákupu licencí rozhodnuto po předchozím pilotním projektu, kdy byla funkčnost SRM velmi důkladně testována.
  • Cíl projektu: Optimalizace zásob a podpora při vytváření nákupních objednávek.
  • Proces nákupu ve společnosti je díky dlouhým dodacím dobám (v řádu měsíců) a chování trhu velmi složitý.
  • I v tak náročných podmínkách se nyní automaticky reguluje cca 50 procent položek.
  • Ředitel logistiky pan Škalda, expert na řízení zásob a SAP, člen komory log. auditorů, vydal již v průběhu projektu písemné doporučení.
  • Výstupy SRM, včetně grafických analýz, jsou bezešvě zaintegrovány do unikátního cockpitu pro plánování nákupu
 • V-PODLAHY, s.r.o.

  Jeden z předních dodavatelů podlah v ČR, s devíti pobočkami a sídlem ve Vsetíně.  Vpodlahy_logo

   Cca 150 zam., ERP: K2

  • On-line 2019, o realizaci rozhodnuto po předchozím

       úspěšném 6měsíčním pilotním projektu.

  • Cíl projektu: Optimalizace skladů se zaměřením na snížení nákladů a zvýšení flexibility a spolehlivosti dodávek.
  • Již v rámci pilotního projektu, kdy byla pomocí SRM regulována jen část položek, vzniká úspora času nákupčích cca 20 procent, snížení zásob cca o 20 procent.
  • SRM doporučuje metodu řízení dispozice položek, tzn. skladové vs zakázkové a automatizovaně reguluje skladová minima a maxima v ERP zákazníka
 • KARDEX Produktion Deutschland GmbH Plant Bellheim

  Systémy pro skladování.

  Dosažení 100% dodací spolehlivosti s implementací PSIpenta adaptive. Regulace zpožděných zakázek u operací s krátkými technologickými dobami a při vysoké komplexnosti zakázkových sítí. Přímé napojení PSIpenta adaptive na specifický sběr provozních dat z výroby pro dosažení nejnáročnějších požadavků na výkon systému. Harmonizace a podstatné zvýšení produktivity montáže implementací nového přístupu při plánování - plánování montážních kapacit ve slotech.

 • AVL Moravia s.r.o.

  Měřící technika, válcové zkušebny pro automobilový průmysl. Zakázková výroba s charakterem projektu.

  Implementace podnikového informačního systému PSIpenta spolu s ekonomickými moduly SAP včetně integrace. Zahrnutí nevýrobních etap do plánování i odvádění projektů, plánování montážní plochy, mobilní terminály pro odvádění výroby. Implementace modulů BERGHOF Adaptive, zdvojnásobení průtoku ve výrobě.

 • 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

  Přední evropská firma zabývající se vývojem

  a výrobou komunikačních řešení na bázi IP protokolu.

  Cca 450 zam., ERP: Helios Green.

  Implementace BERGHOF Adaptive/SRM - automatická regulace řídících logistických veličin na kartách položek, dynamická parametrizace na bodech rozpojení ve stávajícím podnikovém informačním systému Helios. Automatizovaná prognóza vyráběných i nakupovaných položek, výpočet relevantních plánovacích parametrů, dodavatelský forecast, simulační a vizualizační platforma. Zkrácení průběžné doby výroby a zvýšení dodací spolehlivosti.

 • Schwarzmüller s.r.o.

  Výrobce přípojných vozidel
  Závody v Německu, Rakousku, Česko, Maďarsku
  Více než 2000 zaměstnanců celosvětově,
  ERP PSIpenta, multi-site

  • Produkty skupiny Berghof nasazeny ve výrobních závodech AT, CZ, HU
  • On-line 2017, projekt implementován v kooperaci Berghof DE a CZ
  • Cíl projektu: Zkrácení dodací doby a zvýšení dodací spolehlivosti
  • Závod Žebrák, CZ:
   • Výpočet optimální úrovně předzásobení a dávek
   • V oddělení nákupu materiálu pro výrobu
   • Plánování výroby, polotovary
   • Dispozice náhradních dílů v oddělení servisu

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.