Digitální plánování BERGHOF Adaptive generuje přínosy ve Strojírnách PRECIOSA

Preciosa_logo.png

Jak jsme již dříve informovali, před rokem a pár měsíci jsme spustili plánování BERGHOF Adaptive do produktivního provozu. Projekt byl zajímavý tím, že se ve spolupráci s PREGIS a.s. podařilo integrovat výstupy plánování do SAP tak, že běžní uživatelé nemusí vůbec opustit prostředí ERP systému.

Nedávno jsem měl příležitost zúčastnit se referenční návštěvy, kdy byli kolegové ze Strojíren PRECIOSA ochotní se podělit o své zkušenosti s našimi produkty, stejně jako s námi jako s dodavatelem a implementátorem. Těší mě, že jsem byl svědkem velmi pozitivních formulací, stejně jako živé diskuse mezi zástupci obou společností. Asi nejzásadnějším sdělením bylo, že projekt i jeho výsledek odpovídal očekávání a že pokud by nyní management Strojíren stál před rozhodnutím, jak zlepšit plánovací procesy, opět by vybral BERGHOF.

Společnost Strojírny PRECIOSA, patřící do koncernu PRECIOSA, a. s., s více než třicetiletou zkušeností v oblasti výroby jednoúčlových strojů a sklářských forem, se před nasazením našeho digitálního pokročilého plánování potýkala s:

-  nedostatečnou dodavatelskou spolehlivostí finálních výrobků, 
- složitou situací z pohledu různorodosti zadání (projektová výroba, operativní výroba) 
- s malou pružností ERP systému SAP/R3 (nasazen od roku 2001) z pohledu změn
- s celkovými nároky a náklady na plánování.

Po více než ročním provozu (spuštění 01/2023) Miroslav Mazánek, ředitel závodu 15, potvrzuje, že nasazením digitálního pokročilého plánování BERGHOF Adaptive je trvale dosahováno:

Zlepšení dodavatelské spolehlivosti:
Každý den jsou vidět posuny termínu jak z důvodu kapacit, tak materiálových (dostupnost komponent). Jsme schopni dostatečně dopředu kontaktovat zákazníka. Jsme schopni operativně měnit priority ve výrobě s rychlou odezvou do kapacit, termínů další zakázek, …

Systematizované automatizované stanovování týdenního plány výroby:
Mistr si jej může každý den aktualizovat. 
Mistr vidí v plánu, které zakázky jsou již fyzicky připraveny (disponibilní) ke zpracování, včetně komponent pro montáž a svařovnu.
Mistr má aktivní odskoky do zakázek, které mu chybí ke zpracování konkrétní operace.

Pružnější propojení logistiky s plánováním:
Výrazné zviditelnění materiálových a kapacitních potřeb dle projektů. Vzhledem k tomu, že veškeré nákupky pořizujeme sice na základě požadavků ale anonymně na sklad, nebylo v SAP/R3 možné přiřadit konkrétní položku k projektu. Tzn. nyní může nákup jednoduše zpracovat chyběnku dle projektů 

Personální úspory v oddělení plánování.

Zpráva o zahájení ostrého provozu zde.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.