BERGHOF reporting portal - informační kokpit Vaší firmy

BERGHOF reporting portal je jednoduchá a uživatelsky přívětivá internetová aplikace, která slouží k distribuci nejrůznějších výkazů, analýz a sestav vytvořených pomocí nástroje Crystal Reports. Byla vyvinuta speciálně pro potřeby takových uživatelů, kteří chtějí jednoduchým způsobem na sestavy nahlížet, tisknout je, exportovat, zasílat elektronickou poštou nebo integrovat do jiných aplikací. Přitom není zapotřebí žádných dalších licencí Crystal Reports, uživatel rovněž není konfrontován s komplexností vývojového nástroje.

Sestavy lze s využitím funkčnosti BERGHOF reporting portal organizovat v přehledné stromové struktuře, přičemž vzhled stromové nabídky průzkumníka sestav je uživatelsky nastavitelný na základě rolí. Sestavy lze pojmenovat a doplnit poznámkou (např. pokyny ke správnému používání, význam jednotlivých parametrů apod.). Sestavy lze (pokud to dovoluje datová struktura) spouštět s různými datovými zdroji. Přihlášení k databázi (dle potřeby i k více datovým zdrojům současně) probíhá automaticky, přístupové údaje jsou nastavovány centrálně administrátorem pro každou datovou oblast. Uživatel se nemusí zabývat technickými detaily jako jsou např. uživatelské jméno a heslo pro přístup k databázi.

BERGHOF Reporting portal - uživatelské rozhraní

Pomocí grafického uživatelského rozhraní BERGHOF reporting portal lze na sestavy nahlížet internetovým prohlížečem, vytisknout na tiskárně, exportovat je do různých formátů (pdf, doc, rtf, xls...) nebo také odeslat elektronickou poštou. Často používané sestavy lze přidat k oblíbeným odkazům internetového prohlížeče nebo vytvořit jejich zástupce na ploše. Sestavy lze s pomocí BERGHOF reporting portal rovněž snadno integrovat do jiných aplikací, přičemž dle potřeby lze předávat potřebné parametry přes adresní řádek prohlížeče.

BERGHOF reporting portal lze obsluhovat v různých jazycích, standardně jsou dodávány čeština, němčina a angličtina. Jiné jazyky lze rychle a jednoduše vytvořit integrovaným nástrojem pro překlad použitých výrazů. Mezi jazyky lze přepínat online. Jednoduchá správa uživatelů na základě rolí zajišťuje potřebnou ochranu citlivých údajů. Možnost Single Sign On (automatické přihlášení na základě identifikace v operačním systému) usnadňuje autorizovanému uživateli přístup k aplikaci.

BERGHOF reporting portal je internetová aplikace, která nevyžaduje žádnou instalaci na klientském pracovišti. Program se instaluje jen na webovém serveru se službou Microsoft IIS a obsluhuje se přes internetový prohlížeč. Sestavy, dostupné online, poskytují vždy aktuální informace i ve vzdálených pobočkách přes intranet nebo internet, obchodní partneři jako zákazníci či dodavatelé se mohou včas informovat o postupu zakázky či materiálových požadavcích.

Přehled funkcí BERGHOF reporting portal:

  • Sestavy mohou být v grafickém uživatelském prostředí vloženy do stromové struktury, srozumitelně pojmenovány a v případě potřeby opět odstraněny
  • Sestavy mohou být opatřeny poznámkou a chráněny pomocí přístupových práv
  • Na sestavy lze kliknutím myši nahlížet, nebo přímo tisknout bez zobrazení náhledu, přičemž přihlášení k databázi probíhá automatizovaně na pozadí
  • V náhledu nelze sestavy měnit - nehrozí tedy nebezpečí, že by je neškolený uživatel neúmyslně poškodil či změnil
  • Často používané sestavy lze přidat k oblíbeným odkazům v prohlížeči nebo vytvořit zástupce na ploše - odsud je lze otevřít přímo, i když není spuštěno grafické uživatelské prostředí BERGHOF reporting portal
  • Sestavy lze pomocí BERGHOF reporting portal integrovat do jiných aplikací, případné parametry při spouštění se předávají přes adresní řádek internetového prohlížeče a uživatel je nemusí ručně zadávat
  • Odesílání sestav přes e-mail příp. jejich export do různých formátů podporovaných nástrojem Crystal Reports (rpt, pdf, rtf, doc, xls...)
  • BERGHOF reporting portal lze obsluhovat ve více jazycích (standardně čeština, němčina, angličtina), další jazyky je možné jednoduchým způsobem doplnit
  • Možnosti náhledu na sestavy a přístupová práva lze nastavit na základě rolí, což podstatně usnadňuje administraci
  • BERGHOF reporting portal - internetová aplikace bez nutnosti instalace na klientském pracovišti

Příklad integrace sestavy Strukturplan do informačního systému PSIpenta

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.