Digitální dvojče

Propojení modulů BERGHOF do jednoho ekosystému umožňuje simulovat chování komplexního systému výrobní společnosti mimo informační systém a vytvořit tak kompletní digitální dvojče. S jeho pomocí je možné simulovat vliv změn vnějších nebo interních podmínek na skladové zásoby, vytížení kapacit, předvýrobu nebo na požadavky na dodavatele.

Nasazení digitálního dvojčete dává managementu možnost rozhodovat se na základě reálných dat a reagovat na turbulentní podmínky tržního prostředí.


S pomocí digitálního dvojčete řešíme u našich zákazníků například následující zadání:

 • Jaká jsou naše úzká místa nyní a jaká budou na konci roku?
 • Jaký nárůst obratu nám přinese investice do strojového parku?
 • Jaká bude rozpracovanost a celková skladová zásoba?
 • Jaký vliv bude mít modifikovaný obchodní výhled?
 • Co se stane, když přijmeme nebo nepřijmeme tuto novou zakázku?
 • Kolik pracovníků budeme potřebovat během tohoto roku
 • Kde se musíme připravit na přetížení výroby / nedostatek zakázek ve výrobě

Nasazení digitálního dvojčete umožňuje maximálním způsobem využít data dostupná v podnikových informačních systémech a razantním způsobem zvýšit flexibilitu společnosti.


Přehled funkčnosti digitálního dvojčete:

 • Integrovaná prognostika a forecasting
 • Integrovaný MRP výpočet
 • Simulace bez nutnosti zaplánování v ERP systému
 • Ad-Hoc simulace s okamžitým zobrazením vlivu změn (např. přidání kapacity)
 • Možnost využívat typové zástupce založené na dříve realizovaných zakázkách
 • Management úzkých míst s využitím logistických charakteristik a TOC
 • Simulace přes všechny úrovně plánu (od hrubého výhledu až po dílnu)
 • In-memory výpočet
 • Integrovaná technologie síťových plánů
 • možnost přenosu změn do ERP systému
 • identifikace hodnotových toků výrobou

Analýza úzkých míst dle TOC

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting