Inovační interview č. 18 pro ClusterManagement Durynsko se Steffenem Berghofem, CEO  BERGHOF Group GmbH

 

Steffen Berghof

Pane Berghofe, co přesně nabízí Skupina BERGHOF svým zákazníkům?
Firmy používají v současnosti spoustu softwarových řešení – od účetnictví přes personalistiku až po řešení pro výrobu a dílenské řízení. To jsou ale všechno izolovaná řešení a uživatel musí neustále přeskakovat z jednoho systému do druhého, aby s nimi mohl pracovat. Z toho důvodu jsme vyvinuli takzvaný middleware. Můžeme si ho představit jako plášť, který přikryje všechny softwarové komponenty, propojí je a integruje je do jednoho řešení. Mimo to tak můžeme vytvořit také digitální dvojče. K tomu se ale určitě dostaneme později.

 Když se propojí tolik systémů dohromady, objeví se určitě spousta možností, jak vylepšit data a procesy. Jak se v tomto množství můžete cíleně zaměřit na inovace?
Sledováním stopy peněz. To možná nezní šarmantně, ale úspěch je nakonec vždy měřen čísly. Musíme maximalizovat zisk našich zákazníků a prokázat, že jim naše práce přináší užitek. Soustředíme se tedy na každý detail a optimalizujeme ho. Jde o nekončící hledání svatého grálu. Snadno se to řekne, ale realizace je extrémně komplikovaná.
Jak je možné vysvětlit zákazníkovi rozsah vašich služeb pří vší jejich komplexitě?
Tak, že mu vše srozumitelně vysvětlíme – a z pochopení potom vzniká nadšení. Já jsem například fanoušek jednoduchých vizuálních modelů. Obrázek nebo nákres redukuje komplexitu a umožní zákazníkovi snadněji vstřebat předávanou problematiku.

Všichni mluví o průmyslu 4.0 a Big Data. Je skutečně množství získaných dat rozhodujícím faktorem úspěchu ve vašem oboru? 
Ne. Existují dvě možnosti. Buď se ptáte sami sebe, jak můžete všechna ta data získaná ze stroje nějakým způsobem vyhodnotit, anebo se pokusíte podívat se pomocí dat do budoucnosti. Právě ta druhá cesta je naší silnou stránkou. Když zákazník navrhuje nový stroj, vezmeme tato plánovací data, simulujeme nový stroj a ověříme, co jeho návrh a výroba znamená pro celý systém. Vytvoříme tak digitální dvojče systému a přehrajeme s jeho pomocí různé situace. Výsledek: Odhalíme tak blížící se rušení dřív, než se vyskytnou. Jakmile potom konstruktér předává krok po kroku dílčí data, přebíráme je a stále zpřesňujeme naši prognózu. K tomu je samozřejmě nutný vysoký výpočetní výkon, protože nejdřív pracujeme s plánovacími a následně s konkrétním daty. Je ale lepší mít mnoho dat, než mnoho chybových hlášení.

Získá tak nakonec zákazník perfektní a chyb-prostý systém?
Teoreticky je možné docílit perfektního softwaru a perfektního procesu. Přesto se ale může stát, že něco nefunguje. V týmu se například najdou lidé, kteří nemohou nebo nechtějí rozhodnout. Mohou mít k tomu různé důvody: „Mám jiné priority.“ „Pro Maiera to neudělám.“ „Nevím, co mám dělat, proto raději neudělám nic.“ Jedná se o naprosto zásadní téma: neprovedené rozhodnutí poškozuje celý proces.

Jak je to možné tomu předcházet?
Tak, že lidi zapojíme. V oblasti softwaru to znamená, že je odpovídajícím způsobem vyškolíme. V rámci organizace firmy to znamená, že jsou pracovníkům přiděleny role a zodpovědnosti, díky čemuž vědí, co mají za úkol. Management znalostí je centrálním zdrojem firmy!

A potom se dostaví úspěch?
Ne tak úplně. Stupeň podrobnosti informací je v současné době příliš vysoký. Pomocí IT můžeme předpovědět prakticky cokoliv. Jsou ale potřeba lidé, kteří dokážou vést. Pro ty je ale podstatný přehled a porozumění namísto detailů. Jedině tak mohou vést a delegovat. Pokud se to nepodaří, hroutí se jeden milník za druhým, a nakonec je ohrožen úspěch celé firmy.

Perfektní plánování je padák proti bankrotu, dalo by se říct...
Každý, kdo se zabývá plánováním, má strach z neplánované práce. Perfektně si nataktujete den nebo týden a potom někdo přijde, a chce něco jiného. A samozřejmě nutně. Ale co plánované časy? Pokud již jsou spotřebovány, nezískáme žádnou další přidanou hodnotu. Proto se jako dodavatel soustředíme na neplánovanou práci a snažíme se z ní dělat plánovatelnou.

Když mluvíme o práci: Máte centrálu v Königsee. Někdo by mohl říct uprostřed ničeho. Není beznadějné snažit se získat talentovaný personál na durynském venkově?
Nemáme žádné problémy s fluktuací nebo s obsazováním pracovních pozic. Už 15 let sami vzděláváme. Dříve jsme najímali lidi ze všech koutů světa – a když potom získali nabídku práce blízko svého domova, byli zase pryč. Proto jsme vytvořili vlastní vzdělávací program a akademii.

S jakým výsledkem? 
Výsledkem je, že se mladí lidé zapojují do firmy a zároveň zvyšují atraktivitu firmy pro další mladé lidi. Je nutné je formovat, dát jim praxi, vystavit je tlaku a pocítit úspěch. To je posiluje a pevněji je připoutává ke společnosti.

Není náklad na vlastní profesionální vzdělávání obrovský?
Ano je. Je to ve skutečnosti boj. Ale stěžovat si k ničemu nevede. Jinak bychom museli přijímat profesionály z jiných spolkových zemí, zatímco by naši mladí odcházeli.

Ke spolkové zemi: Jak blízko máte k LEG (Rozvojová agentura) Durynsko?
Spolupráce je výborná. Durynský ClusterManagement při LEG Durynsko spolupracuje také s Technickou univerzitou Ilmenau zastoupenou profesorem Bergmanem a s námi, aby získal náš názor na vznikající koncepce. Našim příspěvkem je rada: Nesoustřeďte se na obory nebo produkty – podporujte sítě a spolupráci! Tak vznikla virtuální spojení podniků, které sdílí své zdroje a kapacity.

Jaká je k tomu motivace?
Motivací je prostý realismus. V Durynsku nebo v Německu se nemůžeme prosadit díky nízkým nákladům, protože společnosti v jiných zemích vyrábí levněji než my. Inovačním leaderem se ale stát můžeme. K tomu je nutné prostředí, ve kterém dokážou malé firmy jednat rychle, flexibilně a společně. V realizaci této vize spolupracujeme velmi úzce s LEG Durynsko, agentura přináší výborné náměty, pokládá kritické otázky a otáčí správnými koly ve správnou dobu.

Děkuji Vám, pane Berghofe, za rozhovor!
Interview: Lutz Leukhardt (www.texterkolonie.de)
Image sources: ©Texterkolonie/Lutz Leukhardt
Původní text uveřejněn na www.cluster-thueringen.de: News-Details - Thüringer ClusterManagement (ThCM) (cluster-thueringen.de)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.