SAPELI optimalizuje skladové zásoby pomocí BERGHOF ADAPTIVE

Společnost SAPELI, největší výrobce dveří a zárubní v České republice, zahájila v březnu tohoto roku pilotní projekt automatizovaného řízení skladových zásob a plánování materiálu s využitím modulu SRM, patřícího do balíku optimalizačních SW nástrojů BERGHOF ADAPTIVE. Kvůli zakázkovému charakteru výroby má SAPELI více než 130 000 aktivních materiálových položek, které je náročné spravovat a mít pod kontrolou. Z ekonomického hlediska to vytváří tlak na optimalizaci skladových zásob a vyvázání kapitálu, a právě s tím by měl firmě pomoci systém SRM.

„Už po prvních jednáních nám bylo zřejmé, že v řízení operativního nákupu existuje v SAPELI významný potenciál ke zlepšení. Objednávání probíhalo na základě rozhodnutí a zkušeností vedoucích skladů bez přesných datovýchpodkladů a jejich know-how navíc nebylo přenositelné. Proto jsme se pustili do hledání vhodného řešení. Po pečlivé analýze nám jako ideální řešení vyplynula implementace modulu SRM systému BERGHOF ADAPTIVE, která by měla pomoci narovnat všechny zmíněné problémy,“ říká ing. Milan Hruška, obchodní ředitel BERGHOF SYSTEMS, s. r. o.

„Pro efektivní řízení zásob a rozvoj systému operativního nákupu jsme se začali zabývat otázkou, jak používat a analyzovat data, namísto empiricky získaných zkušeností pracovníků nákupu. Chtěli jsme nástroj, který dokáže efektivně analyzovat naše data a zbavuje nás tak nutnosti budování specifických znalostí, které nejsou naším oborem. SRM modul od BERGHOF SYSTEMS se po důkladném zvážení všech alternativ včetně absolvování několika referenčních návštěv ukázal jako nejvýhodnější způsob analýzy a optimalizace dat,“ říká Jakub Cvrček, vedoucí strategického nákupu SAPELI, a. s.

V současné době probíhá v SAPELI pilotní provoz modulu SRM, od jehož provozu již očekává dodavatel i vedení společnosti obdržení prvních, automaticky počítaných tvrdých dat, jako je objednací bod, objednací množství nebo pojistná zásoba, která budou následně využívána v procesu nákupu. 

„Na základě pilotního provozu se budeme rozhodovat, zdali pokračovat v zakoupení dlouhodobé licence. Pokud ano, bude to pro nás znamenat i další procesní a systémové změny, například reorganizaci a centralizaci operativního nákupu, které povedou ve zvýšení spolehlivosti v dodávkách zákazníkům ve spojení s optimální materiálovou skladovou zásobou,“ dodává Jakub Cvrček, který byl pověřen vedením projektu automatizovaného řízení skladových zásob a plánování materiálu na straně zákazníka.

„Naše očekávání je, že se budeme moci soustředit na naši práci a analyzovaná data budeme používat pro efektivní řízení zásob. Naším cílem je vybudovat systém řízení zásob, který není závislý pouze na odborné a dlouho získávané znalosti pracovníků nákupu, ale je založený na objektivním vyhodnocení dat s ohledem na zadanou strategii nákupu,“ přidává se ing. Pavel Šalanda, vedoucí zakázkového dispečinku SAPELI, který je také členem řídící komise projektu.

Projekt se úspěšně rozbíhá od března 2020, a to i v současném nouzovém stavu, kdy bylo nutné pomocí oboustranné vstřícnosti překonat ztížené podmínky, jako je zejména okolnostmi vynucená spolupráce na dálku.Projektovému týmu se přesto podařilo za jediný měsíc od zahájení projektu vybudovat potřebnou infrastrukturu, nainstalovat software a integrovat ho s podnikovým informačním systémem v SAPELI, což si zaslouží maximální uznání pro všechny zúčastněné.

„Věříme, že očekávané přínosy našich samoregulačních mechanismů SRM, jako je zvýšení dodavatelské spolehlivosti dodávek zboží či výrobků, flexibilita v řízení nákupu, úspora vázaného kapitálu či snížení závislosti na zkušenostech konkrétních zaměstnanců, pomohou SAPELI zvládnout i současné turbulentní období. Společnost SAPELI tak bude lépe připravena na situaci, kdy dojde ke kýženému oživení. A my jsme zase připraveni takto podpořit i další podniky. Schopnost adaptovat se bude naprosto základním předpokladem úspěchu v nelehkém období, které celý průmysl čeká,“ uzavírá ing. Milan Hruška, obchodní ředitel BERGHOF SYSTEMS. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.