Standardní software pro ERP & MES - řešení z praxe pro praxi

Enterprise Resource Planning

Výraz Enterprise Resource Planning (ERP) zahrnuje celopodniková softwarová řešení, která podporují všechny důležité podnikové procesy. ERP systém PSIpenta se již ve standardu vyznačuje rozsáhlou funkčností. Integruje všechny výrobní a logistické procesy podél celého řetězce tvorby hodnot. Řešení podporuje kompletní proces plánování od řízení projektů přes hrubé a podrobné plánování až po detailní rozvrhování a podporuje celý logistický řetězec od nákupu až po prodej.

ERP standard PSIpenta se skládá ze základních modulů Nákup, Vedení zásob, Materiálové hospodářství, Plánování a řízení výroby, Prodej. Snadno konfigurovatelné Vícezávodové uspořádání - Multisite - ideálně podporuje procesy mezi různými závody na různých lokalitách a koordinuje spolupráci mezi prodejními, servisními a výrobními pobočkami. Softwarová řešení lze používat s jakoukoli jazykovou lokalizací uživatelského rozhraní a s různými typy dat díky využívání znakové sady UNICODE.

Funkčnost ERP standard lze rozšířit o další volitelné moduly:

 • Řízení projektů
 • Správa úložných míst
 • Správa kontaktů
 • Řízení variant
 • Finance & Personalistika
 • Business Intelligence
 • Rozšířená podpora expedice
 • Řízení servisu
 • Správa výrobních pomůcek
 • APS - Pokročilé plánování
 • Mobilní řešení & Smart Apps
 • SCM - Supply Chain Management
 • JIT - Just In Time / JIS - Just In Sequence


V průmyslových podnicích se často nasazují univerzální řešení ERP, jejichž funkčnost historicky vychází z ekonomických modulů. Jejich koncepce bývá z hlediska plánování a řízení výroby často málo flexibilní a nenabízejí dostatečnou funkčnost pro specifické požadavky jednotlivých oborů. K tomu patří např. podpora TPV, plánování s omezenými kapacitami, sekvenční plánování, plánování údržby nebo softwarová řešení pro mobilní pracovníky.

ERP & MES

Jako jediná softwarová společnost nabízí PSI středním firmám kompletní portfolio řešení kategorie Enterprise Resource Planning (ERP) a Manufacturing Execution Systems (MES). Řešení MES znamená rozšíření standardu PSIpenta ERP o jednotlivé moduly na úrovni dílny a propojuje zpracování zakázek s výrobním procesem.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.