Reference


Více než 25 let zkušeností se systémy kategorie ERP

Individuální přístup spolu se snahou hledat při realizaci zakázek vždy nejdříve ekonomické přínosy pro uživatele vedl podstatným způsobem k tomu, že se firma Berghof může opřít o nadprůměrnou spokojenost zákazníků.

Díky vyzrálé funkčnosti implementovaných řešení a komplexnímu know-how podnikových procesů ve výrobních firmách realizovali pracovníci fy Berghof řadu úspěšných projektů. Rovněž je třeba zdůraznit spolupráci s PSI Berlin, významným dodavatelem ERP řešení, která jako první zahrnula naše adaptivní regulační moduly do svého ERP standardu.

K zákazníkům firmy BERGHOF patří více než 100 úspěšných výrobních podniků s nejrůznější organizací a velikostí.


 • 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

  Elektronika, produkty a řešení v oblasti komunikace a bezpečnosti na bázi IP technologií. Světová jednička na trhu IP interkomů.

  Implementace BERGHOF Adaptive/SRM - automatická regulace řídících logistických veličin na kartách položek, dynamická parametrizace na bodech rozpojení ve stávajícím podnikovém informačním systému Helios. Automatizovaná prognóza vyráběných i nakupovaných položek, výpočet relevantních plánovacích parametrů, dodavatelský forecast, simulační a vizualizační platforma. Zkrácení průběžné doby výroby a zvýšení dodací spolehlivosti.

 • AGA Zerspanungsstechnik Gera GmbH

  Strojírenství, sériová výroba soustružených a frézovaných dílů. 

  Za pouhých 5 měsíců firma implementovala a uvedla do provozu systém PSIpenta s podporou všech relevantních procesů včetně napojení EDI na firmy ZF-Sachs a Ixetic. Dynamická synchronizace procesů (DPA) zajišťuje automatizovanou a reálnou dispozici od všech materiálových položek. Přitom je přes celý řetězec od nákupu až po expedici povinně vedeno číslo šarže. Archivaci a řízení všech relevantních dokladů zajišťuje správa dokumentů. Optimalizaci výroby doplňuje řízení kapacit a plánování pořadí operací na pracovišti.

 • Achslagerwerk Staßfurt GmbH

  Kolejová vozidla, technologická zařízení.

  Nasazením SRM-PRO byla výrazně zvýšena dostupnost materiálu s dlouhou dodací lhůtou, CTP podstatně zjednodušilo a urychlilo výpočet termínu dodávky. Integrovaná simulace počítá a včas eliminuje potencionální chybějící položky. Dynamická synchronizace procesů (DPA) zvyšuje transparentnost na novou úroveň, zejména při synchronizaci zakázek s anonymní výrobou komponent na sklad.

 • AVL Moravia s.r.o.

  Měřící technika, válcové zkušebny pro automobilový průmysl. Zakázková výroba s charakterem projektu.

  Implementace podnikového informačního systému PSIpenta spolu s ekonomickými moduly SAP včetně integrace. Zahrnutí nevýrobních etap do plánování i odvádění projektů, plánování montážní plochy, mobilní terminály pro odvádění výroby. Implementace modulů BERGHOF Adaptive, zdvojnásobení průtoku ve výrobě.

 • Fibro GmbH

  Implementace PSIpenta adaptive přinesla firmě FIBRO zvýšení likvidity ve výši 1,5 násobku měsíčního obratu. Stejně významné je spojení 3 podniků skupiny FIBRO s různým charakterem výroby a různými požadavky na logistiku (technologická zařízení - zakázková kusová výroba, průmyslová automatizace - zakázková výroba s problematikou variant, normálie - sériová výroba), přičemž regulace veškerých zakázkových sítí a zásob probíhá v jednom centrálním systému.

 • GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

  GEMÜVentily a měřící technika.

  Využití modulů BERGHOF Adaptive k drastické redukci dodacích lhůt a zásob, nasazení SRM, DPA a komponent CTP multi site.

 • Hosokawa Alpine GmbH

  HOSOKAWATechnologická zařízení: mlýny, zařízení na výrobu fólií.

  Implementace modulů BERGHOF Adaptive za pouhé 3,5 měs., přičemž bylo dosaženo podstatné zlepšení dodací spolehlivosti a zvýšení transparentnosti ve výrobě.

 • KARDEX Produktion Deutschland GmbH Plant Bellheim

  Systémy pro skladování.

  Dosažení 100% dodací spolehlivosti s implementací PSIpenta adaptive. Regulace zpožděných zakázek u operací s krátkými technologickými dobami a při vysoké komplexnosti zakázkových sítí. Přímé napojení PSIpenta adaptive na specifický sběr provozních dat z výroby pro dosažení nejnáročnějších požadavků na výkon systému. Harmonizace a podstatné zvýšení produktivity montáže implementací nového přístupu při plánování - plánování montážních kapacit ve slotech.

 • Kusch & Co GmbH

  Sedací nábytek, vybavení objektů.

  Využití PSIpenta Adaptive (SRM, CTP), zvýšení dodací spolehlivosti a minimalizace chybějících položek.

 • LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH

  Měřící technika (tlak, teplota).

  Implementace SRM-PRO => zvýšení dostupnosti produktů + snížení skladových zásob. Dynamická synchronizace procesů (DPA) umožnila podstatné zvýšení transparentnosti ve výrobě při současném zlepšení dodací spolehlivosti.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.