Optimalizace zdrojů a komplexních podnikových procesů

Podnikové informační systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) jsou dnes ve většině výrobních firem používány na podporu podnikových procesů. Zkušenosti z ERP instalací bohužel poukazují na skutečnost, že tyto systémy dokážou jen nedostatečně reagovat na trvale a dynamicky se měnící realitu ve výrobním podniku. Ke změnám příp. poruchám v procesech dochází např. při zpoždění v dodávkách, výpadku stroje či změnách objednávky ze strany zákazníka.

Aby byly i přesto dodrženy slíbené termíny, je pak zapotřebí sahat po nákladných opatřeních jako jsou přesčasové hodiny či mimořádné směny. Zpravidla se také zbytečně zvyšuje zásoba na skladě. Ekonomické cíle spojené s implementací ERP systému tak nebývají naplněny vůbec nebo jen nedostatečně.

Optimalizační moduly společnosti Berghof odstraňují popisované rozpory mezi plánem a realitou! Za tímto účelem jsou stávající ERP systémy doplněny potřebnými regulačními obvody. Přídavná simulační platforma dále ověřuje skutečné hodnoty a připravuje budoucí rozhodování. Souhra mezi regulací, simulací a monitoringem výrobních procesů tvoří jádro adaptivní regulace a využívá se jak při sériové výrobě, tak i v zakázkové kusové výrobě. Uživatel profituje zejména z rychlé přizpůsobivosti systému na dynamické změny okolních podmínek.

Berghof tak doplňuje přední ERP řešení významných softwarových firem jako např. Infor, Microsoft, PSI, SAP apod. o zásadní nástroj ke zrychlení procesů ve výrobě, k zajištění krátkých dodacích lhůt a ke snižování skladových zásob. Důležitým faktorem úspěchu je pro uživatele vedle stability procesů a zvýšení spolehlivosti a přesnosti dodávek také podstatné zlepšení likvidity.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.